Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Καποδίστριας

Το έχω διαβάσει ξανά βέβαια, αλλά θα μπορούσαν σήμερα να διαβάσουν όλοι στο "ΕΘΝΟΣ" (και φυσικά δεν πρόκειται για διαφήμιση της αστείας αυτής φυλλάδας) για τον Καποδίστρια, ο οποίος ουδέποτε καταδέχτηκε να πάρει έστω και έναν οβολό από το ταμείο του κράτους, αφού τα λεφτά που είχε του προσέφεραν τα αναγκαία για να ζεί. Και αυτό, παρόλο που η εθνοσυνέλευση του είχε ορίσει αποζημίωση για την δουλειά του. Επίσης προέτρεπε όλους να κάνουν το ίδιο:

«…Ελπίζω ότι όσοι εξ´ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ´ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ´ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της…»
«…εφ´ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».
Ιωάννης Καποδίστριας

(πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος, προς την Δ´ Εθνοσυνέλευση)

Αντίθετα με αυτόν, οι προύχοντες , οι κοτσαμπάσηδες και όλοι οι άλλοι απαιτούσαν να αποζημιωθούν για αυτά που έχασαν στην επανάσταση. Απαιτούσαν να αποζημιωθούν παρόλο που στα ταμεία δεν υπήρχε ούτε δραχμή.
Έτσι και σήμερα, οι σημερινοί πολιτικοί μας, ὂι σημερινοί κοτσαμπάσηδες, βάζουν το κοσμάκη να πληρώνει για να έχουν αυτοί. Για να μην τους λείψει τίποτε. Ακόμα και εκείνοι του ΛΑΟΣ που πάρα πολύ διαβάζουν την ελληνική ιστορία, φαίνεται να είναι ασυγκίνητοι μπροστά στην ανιδιοτέλεια του Καποδίστρια και την αγάπη του προς την Ελλάδα.
Και μεις τους ψηφίζουμε. Γιατί και μεις ίδιοι είμαστε. Είμαστε οι "κοπρίτες" που κατά τον "κύριο" Πάγκαλο τρέχουμε στα γραφεία των υπουργών για ρουσφέτια. Αυτοί που μαζεύονται χιλιάδες προκειμένου να διαφυλάξουν τα συμφέροντα της ομάδας τους και μετά εξαφανίζονται όταν πρόκειται για την Ελλάδα.
Όταν ο Θεός έφτιαξε την Ελλάδα, προφανώς έμεινε έκπληκτος με το αποτέλεσμα. Έτσι σκέφτηκε (προκειμένου να μην τη ματιάσουν) να βάλει ακόμα μια πινελιά. Και έβαλε τον Έλληνα.
ΤΗΝ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου